En bra affär börjar med MAQS

Vi levererar högkvalitativ juridisk rådgivning genom ett modernt arbetsätt och ett proaktivt agerande.

Läs mer om oss

Aktuellt

Monique Wadsted debatterar illegal fildelning 10 år efter The Pirate Bay-razzian

MAQS biträder Wells Fargo i internationell förvärvs- och tillgångsfinansiering

MAQS biträder Céline vid första etableringen i Norden

Våra kunder vet vad de vill med sina affärer och vi vet vilken juridisk rådgivning de behöver

Läs mer om våra expertisområden