Med anledning av SVT:s artikel kring landstingets hjälpmedelsavtal

2017-01-16

SVT granskar för närvarande ett hjälpmedelsavtal som Stockholms Läns Landsting skrivit med bolaget OneMed. I inslaget hävdas felaktigt att MAQS suttit på dubbla stolar.

Efter att vi bistått Stockholm Läns Landsting med att se över ett förfrågningsunderlag, har vi därefter av just advokatetiska skäl, valt att inte företräda OneMed i samband med den aktuella upphandlingen, vare sig med anbudsingivande eller i ett senare skede vid ingående av avtal mellan OneMed och Stockholm Läns Landsting.

Det stämmer dock att MAQS har arbetat med Stockholm Läns Landsting i vissa uppdrag och med OneMed i andra uppdrag. MAQS är alltid noga med att hantera alla klientuppdrag i enlighet med advokatetiska regler för att inte hamna i jäv och intressekonflikter. Så har naturligtvis även skett i detta fall.

MAQS har också erhållit ett föreläggande om yttrande från Advokatsamfundet i detta ärende och kommer givetvis att bemöta påståendena även där.