Sebastian Andersson

Biträdande jurist
Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 89
Mobiltelefon: +46 706 93 91 89
Fax: +46 8 407 09 10
sebastian.andersson@maqs.com

Ladda ner vCard

SebastianAnderssonKub

Profil

Sebastian Andersson påbörjade sin anställning på MAQS Stockholmskontor under 2014 och är medlem i byråns verksamhetsgrupp för företagsöverlåtelser (M&A). Han arbetar huvudsakligen med förvärv och överlåtelser av såväl noterade som onoterade bolag.

Sebastian biträder klienter i samband med såväl svenska som internationella aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, avknoppningar, omstruktureringar, minoritetsinvesteringar, samgåenden och joint ventures. Dessutom bistår han löpande i bolagsrättsliga frågor kopplade till bland annat privata och publika kapitalanskaffningar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Expertis

  • Bolagsrätt (Corporate)
  • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

  • MAQS Advokatbyrå, 2014-
  • Advokatfirman Lindahl, Stockholm, 2013-2014

Utbildning

  • Stockholm Universitet (jur. kand.), 2014
  • University of Kent (LL.B), 2010

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Relaterade dokument