AKTUELLT

Innehållstyp

MAQS biträder MAMA Management i fastighetstransaktion

MAMA Management har ingått avtal med börsnoterade Heba om försäljning av 123 nyproducerade hyreslägenheter i...
21.10.11 / NYHET

MAQS var säljarnas ombud i samband med försäljningen av aktierna i Pexymek AB till Seafire AB (publ)

Under 2020 uppgick Pexymek AB:s nettoomsättning till 43,8 MSEK med en EBITDA på 10,4 MSEK. Pexymek AB har...
21.10.04 / NYHET

Layer Group förvärvar Lundquistgruppen

Lundquistgruppen är en ledande aktör inom ytskiktstjänster i Umeå, med ett brett tjänsteutbud, stor kompetens...
21.10.04 / NYHET

MAQS biträdde Agrivind i försäljningen av Kattegatt Offshore

Macquaries Green Investment Group (GIG) har förvärvat rättigheterna till den havsbaserade vindkraftsparken...
21.10.01 / NYHET

MAQS biträdde QuiaPEG i samband med riktade emissioner om cirka 16 MSEK

I samband med två riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner till ett antal svenska och utländska...
21.09.29 / NYHET

Ny delägare till MAQS

Vi välkomnar Mikael Satama Granberg som ny delägare vid MAQS Advokatbyrå - Vår strategiska satsning inom...
21.09.17 / NYHET

MAQS har biträtt HUB Park AB vid försäljning av kontorsfastighet

HUB Park AB säljer kontorsfastighet i Malmö till Nordea Liv & Pension. Försäljningen avser fastigheten...
21.09.14 / NYHET

MAQS har biträtt KEWAB AB vid förvärv av Tommys Kranbilar AB

MAQS har biträtt KEWAB AB i samband med förvärv av samtliga aktier i Tommys Kranbilar AB. Förvärvet...
21.09.07 / NYHET

MAQS rådgivare i försäljningen av välrenommerat lokalt städbolag

MAQS har agerat legal rådgivare till Hadi Bra AB och dess ägare Sanda Hadi i försäljningen av 80 procent av...
21.09.06 / NYHET