KONKURSANBUD – CAFÉ MÄSTER HANS

2015-07-06Café Mäster Hans AB har drivit caféer och bageri i Malmö på tre platser, se www.cafemasterhans.se. På Stortorget har drivits bageri och café, på Karolingatan 1 i Höja har drivits ett café och på Centralstationen har också drivits ett café.

Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen på Stortorget och på Karolingatan Höja. Rörelsen på Stortorget består av inredning och lös egendom tillhörig bageriet och caféet. Hyran är cirka 112 000 kronor/månad.

Rörelsen på Höja består av inredning, annan lös egendom tillhörig caféet samt den bostadsrätt där verksamheten bedrivs. Månadsavgiften för lokalen är 7 520 kronor/månad.

Se bifogad fil med inventarielistor.

Visning av egendomen kommer att ske inom kort, föranmälan krävs. För anmälan och information om tider för visning kontakta advokaten Emma Broddesson 040-664 26 00.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast torsdagen den 16 juli 2015. Av lämnade anbud ska framgå vilken rörelse som respektive anbud avser.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta