KONKURSANBUD – BARISTA

2018-04-19

Barista FTC AB försattes i konkurs den 11 april 2018 med advokaten Johan Schubert som konkursförvaltare. Barista FCT AB har bedrivit caféverksamhet under namnet Barista med fyra olika caféer på Ideon i Lund, T-Centralen, Götgatan och Kungens Kurva i Stockholm samt franchiserörelse med 4 franchisetagare. Verksamheten har sysselsatt 40-talet anställda.

Verksamheten drivs vidare av konkursboet. Härmed infordras anbud på hela eller del av rörelsen.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 27 april 2018 kl 12.00. För information kontakta advokaten Cecilia Uddman på 040-664 26 00 alternativt cecilia.uddman@maqs.com.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta