KONKURSANBUD – BOMBOM AB

2015-03-12

BomBom AB har bedrivit försäljning av barnkläder från butiker på Caroli köpcentrum i Malmö och i Boarps Handelsby under butiksnamnen Textilbruket och Rackarungar. Verksamheten har nu försatts i konkurs. Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen bestående av butiksinventarier och lager. För anbudsunderlag hänvisas till www.maqs.com/sv/tender. Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast onsdagen den 18 mars 2015. Visning av egendomen sker enligt överenskommelse. För anmälan och information om tider för visning kontakta advokaten Niklas Ernulf på 040-6642600.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Advokat Jan Gruvstad
MAQS Advokatbyrå Malmö KB
Box 226, 201 22 Malmö
jan.gruvstad@maqs.com
040-664 26 00

Kontakta