KONKURSANBUD – Borgfreden 3 AB i konkurs

2019-10-04

Borgfreden 3 AB har bedrivit entreprenadverksamhet med inriktning på fasader såsom tegelmurning och putsarbeten. Verksamhetens egendom består av fordon samt andra inventarier för fasadverksamhet.

Verksamheten har bedrivits från tomträtten till Landskrona Vevstaken 19, med adressen Stuverigatan 3B, Landskrona. Tomträtten är en industrifastighet om 4 200 kvm yta, bebyggd med en byggnad om 600 kvm. Byggnaden består av 185 kvm kontor och 415 kvm lager.

Härmed infordras anbud på hela eller del av rörelsen samt tomträtten Landskrona Vevstaken 19.

Fasadverksamhet
Anläggningsregister daterad 2018-12-31 (Obs: vissa förändringar kan ha skett sedan anläggningsregistrets upprättande.).
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31
Balans- och resultat per 2019-09-01 – 2019-09-30 (Obs: balans och resultatrapporten är endast preliminär).

Tomträtten till fastigheten Landskrona Vevstaken 19
Värdeutlåtande från Forum Fastighetsekonomi AB daterad 2018-11-30

Fordon
Lastbil – Nissan M20N, reg. nr. ESL841
Lastbil – Nissan M20N, reg. nr. LSO147
Lastbil – VW Pick-Up 2,5 TDI, reg. nr. RNY 491

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast tisdagen den 17 oktober 2019. Visning av verksamheten sker efter anmälan. För anmälan och information om tider för visning kontakta advokaten Cecilia Uddman på 040-664 26 00 alternativt cecilia.uddman@maqs.com

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta