KONKURSANBUD – BRAAB

2019-02-14

Bröderna Arvidssons Verkstad AB (BRAAB) har bedrivit verksamhet med reparation av tunga fordon, lastbilar och släp. Bolaget har ackreditering som kontrollorgan för fordonsbesiktning. Verksamheten drivs vidare av konkursboet.

Verksamheten har bedrivits från fastigheten Staffanstorp Borggård 1:358 på Smidesvägen i Staffanstorp. Fastigheten ligger i ett eget bolag.

Båda bolagen är nu försatta i konkurs och härmed infordras anbud på fastigheten samt hela eller delar av rörelsen.

Bröderna Arvidssons Verkstads AB

Årsredovisning för 2016-01-01 – 2016-12-31
Balans- och resultatrapport 2019-01-01 – 2019-01-31
Anläggningsregister
Lagerförteckning (OBS förändringar i lagret har skett)

Hama Service AB

Utdrag från fastighetsdata avseende Staffanstorp Borggård 1:358


Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 1 mars 2019 kl. 12.00.

För information kontakta advokaten Cecilia Uddman på 040-664 26 00 alternativt cecilia.uddman@maqs.com.

Visning bokas hos Tobias Lange på 0707-145475 alternativt tobias.lange@maqs.com

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta