KONKURSANBUD – Brunitec International AB

2019-02-14

Brunitec International AB, 556642-4551, har försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt den 11 februari 2019. Advokaten Per Olsson har förordnats till konkursförvaltare. Konkursboet infordrar härmed anbud på hela verksamheten.

Bolaget bedriver verksamhet som utvecklare av nischade produktlösningar inom i huvudsak hantering av spill och damm i processindustrier samt genom utveckling av verksamhetssystemet Basic Gray byggt på ISO standards och internationella regler och lagar. Basic Gray innehåller ett stort antal standardiserade verktyg för arbetsmiljö och säkerhet som anpassas efter kundens specifika behov. Bolagets verksamhet bedrivs i förhyrda lokaler på Polgatan 6 i Limhamn. Visning av verksamheten sker efter överenskommelse.

Skriftligt anbud ska ha kommit konkursförvaltningen tillhanda senast den 19 februari 2019 kl. 13.00. Vid avgivande av anbud ska pris anges exkl. moms samt dagen för tillträde anges. Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätten att före anbudstidens utgång överlåta verksamheten.

Frågor samt anbud ställs till advokat Viktor Gustafsson, viktor.gustafsson@maqs.com.

Kontakta