KONKURSANBUD – CAFÉ AMBROSIA

2015-08-21

Bageri Ambrosia AB har drivit sex caféer i Malmö och ett café i Trelleborg. Därutöver har bolaget drivit ett bageri på Sporregatan 21, Malmö. Caféerna är belägna på Jägersro center, Emporia, Mobilia, Södra Förstadsgatan 62B, Hamngatan 4, Strandgatan 7 Limhamn respektive på Valens köpcentrum i Trelleborg. Se bilagda filer för ytterligare information.

I lokalerna finns egendom som tillhör annan och en överlåtelse omfattar inte sådan egendom.

Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen.

Rörelsen i bageriet består av sedvanliga bageriinventarier samt kontorsinventarier. Rörelsen på caféerna består av inredning och lös egendom tillhörig respektive café. I rörelsen på Södra Förstadsgatan ingår den bostadsrätt där verksamheten bedrivs.

Av lämnade anbud ska framgå vilken rörelse som respektive anbud avser.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast måndagen den 31 augusti 2015. Visning sker enligt överenskommelse. För anmälan och information om tider för visning kontakta advokaten Emma Broddesson på 040-6642600.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta