KONKURSANBUD – CANDY GARDEN

2019-03-21

Candy Garden AB har bedrivit försäljning av godis inom grossistledet från förhyrda lokaler på Singelgatan i Malmö.

Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen bestående av inventarier och lager.

Verksamheten bedrivs vidare av konkursboet vilket innebär att lagret kommer att minska under anbudstiden. Bolaget har fyra anställda.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast tisdagen den 26 mars 2019. Visning av egendomen sker enligt överenskommelse med advokaten Niklas Ernulf på 040-664 26 00.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta