KONKURSANBUD – Industrifastighet Malmö

2017-02-01

För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Malmö Tusculanum 9. Fastigheten är industrifastighet med kontor- och lagerlokaler med en uthyrningsbar area om 5 257 kvm. För närvarande finns det vakanta uthyrningsbara ytor i fastigheten.

Anbudsunderlaget för fastigheten kan laddas ner härintill.

Frågor besvaras av advokat Cecilia Uddman på cecilia.uddman@maqs.com alternativt 040-664 26 00.

Planerade visningsdagar är onsdag den 8 februari 2017 kl. 11:00 och fredag den 10 februari 2017 kl. 11:00. Om intresse för visning finns skall ett email med föredragen visningsdag skickas till receptionen.malmo@maqs.com Vänligen ange hur många som kommer samt i möjligast mån kontaktperson på de som kommer.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren advokat Jan Gruvstad tillhanda senast den 24 februari 2017.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta