KONKURSANBUD – LEVIT INVEST AB

2018-11-30

Levit Invest AB försattes i konkurs den 12 november 2018 med advokaten Hans Svedberg som konkursförvaltare. Levit Invest AB har bedrivit verksamhet med försäljning, leveranser och uthyrning av festartiklar samt partytillbehör för privatpersoner och företag under namnet Party Land på Center Syd i Löddeköpinge.

Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen bestående av butiksinventarier och lager.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 6 december 2018.

Visning av egendomen sker enligt överenskommelse. För anmälan och information om tider för visning kontakta jur.kand. Axel Frank Almqvist på 040-664 26 00 alternativt axel.frank.almqvist@maqs.com.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta