KONKURSANBUD – Malmö Tidningstryck AB

2017-09-18

Malmö Tidningstryck AB har bedrivit rotationstryck av (dags-, annons- och reklamtidningar) sedan 2009 från Fosie i Malmö. Tryckeriet har stor kapacitet för prepress, tryckning och packning och har både svenska och danska uppdragsgivare. Tryckning sker via en KBA Commander och efterbearbetning sker i en fullt utrustad Ferag packsal.

Bolaget har omsatt ca 50 miljoner kr på årsbasis och sysselsatt 30-talet anställda.

Verksamheten har bedrivits från egen ägd fastighet, Malmö Olsgård 7, med adressen Olsgårdgatan 5, Malmö. Fastigheten som togs i drift 2009 är en industrifastighet om 4 475 kvm yta, varav 440 kvm är kontor och 4 035 kvm är lager. Tomtarealen uppgår till 13 846 kvm.

Härmed infordras anbud på hela eller del av rörelsen samt fastigheten Malmö Olsgård 7.

Tryckverksamheten

Anläggningsregister daterad 2016-12-31 (Obs: vissa förändringar kan ha skett sedan anläggningsregistret upprättande.).

Lagerförteckning daterad 2017-08-31 (Obs: konkursboet fortsätter konkursboets drift varför lagret förändras löpande. Konkursboet lämnar därför inga garantier för att specifika varor kommer att finnas i behållning.).

KBA Commander (se ritning med specifikation) (Obs: Då verksamheten drivs vidare under pågående anbudsförarande kommer antalet driftstimmar att öka.).

Ritning över Ferag Packsal

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

Balans- och resultat per 2017-08-01 – 2017-08-31 (Obs: balans och resultatrapporten är endast preliminär).

Fastigheten Malmö Olsgård 7

Värdeutlåtande från Forum Fastighetsekonomi AB daterad 2016-07-04

Kassaflödeskalkyl från Widehov Konsult AB

En mindre del av kontorsdelen är uthyrd till extern part.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast tisdagen den 3 oktober 2017. Visning av verksamheten sker efter anmälan. För anmälan och information om tider för visning kontakta advokaten Cecilia Uddman på 040-664 26 00 alternativt cecilia.uddman@maqs.com.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta