KONKURSANBUD – Power Heat Stainless Steel Technologies Sweden AB

2016-06-17

Power Heat Stainless Steel Technologies Sweden AB försattes i konkurs den 10 juni 2016. Bolaget har bedrivit tillverkning av rostfria produkter till kunder inom branscher såsom energi och medicinteknik samt även tillverkat anläggningar för dricksvattenrening. Rörelsen sysselsätter 15 personer och bedrivs från förhyrda kontors- och lagerlokaler i Malmö. Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen som i huvudsak består av maskiner, inventarier och lager.

För ytterligare information och visning av egendomen kontakta Elisabeth Hallström, MAQS Advokatbyrå, 040-607 20 73 eller elisabeth.hallstrom@maqs.com

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 28 juni 2016. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten till mellankommande försäljning.

Relaterade filer

Kontakta