KONKURSANBUD – SÖDERGATAN 14 RESTAURANG AB

2019-08-30

Södergatan 14 Restaurang AB, 559081-4124, försattes i konkurs den 20 augusti 2019 med advokaten Johan Schubert som konkursförvaltare. Södergatan 14 Restaurang AB har bedrivit restaurangverksamhet inkluderat drift av bar samt nattklubb sedan våren 2018. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler om 700 m2 restaurangdel och 401 m2 lager/förråd på Södergatan 14 i Malmö.

Härmed infordras anbud på hela eller del av rörelsen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast kl. 10.00 den 9 september 2019. Visning av egendomen sker enligt överenskommelse. För anmälan och information om tider för visning kontakta jur.kand. Axel Frank Almqvist på 040-6642600 alternativt axel.frank.almqvist@maqs.com.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta