KONKURSANBUD – BE-TE CNC LEGO AB

2016-12-09

Be-Te CNC Lego AB har bedrivit mekanisk verkstad specialiserad på skärande bearbetning från förhyrda lokaler i Kävlinge. Bolaget har omsatt ca 8 miljoner kr på årsbasis och syselsatt 8 anställda. För ytterligare information hänvisas till www.btcnc.se. Verksamheten drivs vidare av konkursboet.

Härmed infordras anbud på hela eller del av rörelsen.

Maskiner

En stor del av maskinerna är leasade eller ägda av annan

Lager

Då verksamheten drivs vidare under pågående anbudsförfarande kommer lagret att minska. Konkursboet lämnar därför inga garantier för att specifika varor kommer att finnas i behållning.

Hyresavtal

Konkursboet har inte möjlighet att överlåta några hyresavtal. Det åligger därför köparen att själva förhandla nya hyresavtal med fastighetsägaren alternativt flytta verksamheten.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast söndagen den 18 december 2016. Visning av verksamheten sker efter anmälan. För anmälan och information om tider för visning kontakta advokaten Cecilia Uddman på 040-664 26 00 alternativt cecilia.uddman@maqs.com.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Relaterade filer

Kontakta