Artiklar från Maqs

Den okända faran – Sociala medier kan förstöra din affär

Carl Fhager, Kommersiell avtalsrätt

Allt fler människor kommunicerar med varandra på sociala medier. Det gäller i ökande grad även i affärer. Är du slarvig kan detta stå dig dyrt.

Svunnen är tiden när vi kommunicerade via brevduvor eller flaskpost. Faxens tid är också förbi. Nuförtiden är det mail, sms men även Messenger och Whatsapp som gäller.

I en del branscher gäller detta även rena kommersiella förhandlingar. Bud skickas via Messenger, tolkningar av avtal via mail eller Whatsapp. Tonen är informell och utrymmet för slarv och missförstånd mycket stort.

Det få tänker på är att ett avtal ingånget via Whatsapp har samma verkan som ett avtal som författats via advokater och signeras med guldpenna. Och detta kan stå dig dyrt. I processer idag är utskrifter av exempelvis sms en väldigt viktig del av bevisningen. Och en annan fråga att ställa sig. Hur sparar jag mina sms eller Whatsapp-meddelanden? Mången företagare har förbannat att hen missat att göra en back-up på sin telefon när den där viktiga ordern ifrågasätts.

Sociala medier och modern teknik är enkelt och smidigt i affärer men här kommer de tre viktigaste medskicken från en advokats perspektiv.

Tänk på vad du skriver
Det spelar ingen roll vad du skriver eller i vilket format. Allt kan ha en betydelse om man blir osams och det är oklart vad man menade. Betrakta all text som lika viktig oavsett format.

Spara all viktig kommunikation
När du diskuterar affärer i allmänhet, och avtal i synnerhet, via sociala medier så se till att ha en rutin att spara viktiga meddelanden. Fundera också över om du ska spara fysiskt (exempelvis i pärm) eller digitalt (exempelvis i mapp i Outlook) och gör det konsekvent och strukturerat. Det är ju bra om du kan hitta det du en gång har sparat.

Ha en policy på företaget/avdelningen
Eftersom frågor om förhandling via sociala medier är så viktigt för företagets affärer bör varje företag och/eller avdelning ha en policy. Vilka plattformar använder vi? Hur sparas informationen?

Om du som företagare tillämpar principerna ovan kan sociala media bli ett kraftfullt och bra verktyg för era affärer och ni slipper risken att gå på smällar helt i onödan.

Kontakta