Brister i upprättade handlingar, vem ansvarar?

2014-09-12

En frukost du inte får missa om du är intresserad av frågor som rör entreprenadrätt och offentlig upphandling.

Välkommen att delta på ett frukostseminarium i Göteborg som behandlar följande:

07.30-08.00
Frukost

08.00-09.00
– Ansvar för upprättade handlingar i entreprenadsammanghang
– Föreligger det en undersökningsplikt?
– Upphandlingsrättsliga följder

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett ärende avseende muddringsarbeten i hamn som kommer att avgöras av Högsta domstolen och riktar sig till dig som är intresserad av frågor som rör konsulttjänster, entreprenadrätt och upphandling. Oavsett om du representerar en beställarorganisation, en entreprenör eller innehar rollen som teknisk konsult kommer du att ha stor nytta av seminariet.

Seminariet görs i samarbete med Norconsult.

Datum: 12 september 2014
Plats: Norconsult, Theres Svenssons gata 11, Lindholmen, Göteborg

Kontakta