Checklista för praktiskt arbete med arbetsmiljö – fyra centrala frågor

2017-01-16

Välkommen till denna utbildningsserie hos MAQS om två tillfällen där vi kommer att konkret behandla de fyra mest centrala frågorna inom praktiskt arbete med arbetsmiljö. Seminarierna hålls i samarbete med Kris & Hjärta.

Utbildningen är en fördjupning i följande frågor:

• Arbete med arbetsmiljöpolicy - hur kan ni arbeta med friskfaktorer så att arbetsmiljöpolicyn blir ett konkret och levande verktyg i arbetsmiljöarbetet?

• Förebyggande åtgärder - vad krävs och hur arbetar ni med friskfaktorer för att förhindra ohälsa och minska sjukskrivning med rehabiliteringskostnader och lidande för medarbetaren?

• När olyckan inträffar eller en medarbetare blir sjuk – hur ska ni agera och hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränser mot arbetstagarens privatliv?

• Avslutande av anställning – när har ni nått vägs ände i era skyldigheter hur hanterar ni då ett avslut?

Vi kommer att gå igenom både grundläggande information om krav inom respektive område samt hur ni faktiskt kan arbeta i er organisation. Därefter kommer vi hålla i gruppdiskussioner där ni kan diskutera hur er organisation fungerar i jämförelse med andras och på så sätt hitta områden att arbeta vidare med.

Vi ser fram emot att träffa er!

 

Datum: 3 februari och 17 februari 2017

Program: 09.00-12.00

Plats: MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7, Malmö.

Utbildningen består av två förmiddagsseminarier och kostar 4 900 kr.

OBS! Begränsat antal platser.

Minsta antal för kursens genomförande är 15 deltagare.

 

 

Kursledare

Jenny Söberg, advokat, MAQS Advokatbyrå

Maria Sundqvist, Leg.sjuksköterska/dipl. arbetsmiljökonsult, Kris & Hjärta

Marie Marklund, advokat, MAQS Advokatbyrå

ANMÄL DIG HÄR!