Frukostseminarium – Hållbar arbetsplats

2016-09-13

MAQS Advokatbyrå och Kris & Hjärta välkomnar er till frukostseminariet

VÄLMÅENDE ARBETSTAGARE OCH VÄLMÅENDE CHEFER KOMMER INTE AV SIG SJÄLVA

Dagens arbetsliv ställer andra krav än vad industrisamhället gjorde. Idag krävs i många verksamheter en hög nivå av service och en effektiv dialog mellan personal och kund. Hållbarhet är ett ämne som Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö riktar in sig på. Reglerna syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Ytterst handlar reglerna om hur arbetet kan utföras för att undvika stressrelaterade sjukdomar och annan ohälsa. Under våren har det nya regelverket fått stor uppmärksamhet och genom detta seminarium vill vi hjälpa arbetsplatser vidare i tankarna om hur man kan förbättra arbetsmiljön. Vi kommer i föredraget huvudsakligen prata om följande:

  • lagkrav om systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk- och social arbetsmiljö
  • konsekvenserna av att inte bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar hänsyn till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk- och social arbetsmiljö
  • vad som menas med arbetsbelastning och hur en ohälsosam arbetsbelastning uppkommer, samt
  • hur man konkret skapar långtidsfriska medarbetare och därigenom frisk och hållbar arbetsplats.

Vi ser fram emot att få träffa er!

 

När: 30 september 2016

kl. 8.15 – 9.45 (frukost serveras från kl. 8.00)

Var: MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7 i Malmö

Anmälan: Senast 28 september 2016 till: lena.fellenius@maqs.com

 

Obs! Begränsat antal plats

Kontakta