Har du ramavtal med Borås stad?

2014-11-13

Har du ibland känslan av att tilldelning från upphandlade ramavtal inte går rätt till?

Undrar du över vilka rättigheter du som ramavtalsleverantör har gentemot den upphandlande myndigheten?Den 13 november bjuder MAQS Advokatbyrå in dig, som har ramavtal med Borås stad, till ett lunchseminarium om offentligt upphandlade ramavtal där vi tar upp:

– Definition av ramavtal
– Skillnader mellan ramavtal och andra avtal
– Tilldelning från ramavtal; rangordning och fördelningsnycklar
– Vilka krav får ställas i tilldelningsfasen
– Otillåtna direktupphandlingar vid tilldelning från ramavtal

Det är vår förhoppning att du, utöver en trevlig lunch med oss, får med dig en utökad kunskap om ramavtalsupphandlingar.

Tid: Torsdagen 13 november 2014

Program: Vi startar med lunch 11.30, seminarium 12.00-13.00

Plats: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

Seminariet är kostnadsfritt.

Kontakta