Lars Lövgren föreläser på Västsvenska Handelskammaren om Arbetsrätt- från anställning till avsked

2015-11-27

Arbetar du med företagets anställningsavtal, rekrytering/omställningsprocesser, arbetsmiljö, rehabilitering och andra frågeställningar som gäller era anställdas arbetssituation?

Lars Lövgren föreläser på en heldagsutbildning som fokuserar på de arbetsrättsliga utmaningar som kan uppstå i relationen företag/anställd; Arbetsrätt – från anställning till avsked.

Utbildningen berör områden som anställningsavtal, omorganisation, arbetstagarens respektive arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Utbildningen ger en grundkunskap inom de arbetsrättsligt viktiga områdena

Var: Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

När: 26 januari, kl. 09.00-16.00

Läs mer om utbildningen här

Kontakta