MAQS Business Forum

2016-10-07

Är du redo att bära frukten av din framgång?

Ett seminarium om att köpa och sälja företag.

När ni som företagare är redo för nästa steg, vilket kan vara så väl att sälja ert företag som att växa genom att köpa ett annat företag är det viktigt med en apple_brg_450x450väl genomtänkt process och strategi.

MAQS har i samarbete med Business Region Göteborg bestämt sig för att ge er de redskap som behövs för att köpa eller sälja företag.

Vi hälsar er välkomna till en förmiddag i affärernas tecken – anmäl er nu och bär frukten av er framgång!

 

Program

08.00 – Registrering och frukost

08.30-09.00 Värdering företagsförmedling
Claes-Henrik Bjuhrberger, Swedbank Företagsförmedling

09.00-09.30 Transaktionsprocessen
Eric Ehrencrona och Wibeke Sorling, MAQS

09.30-10.00 Kaffepaus och mingel

10.00-10.45 Finansiella- och praktiska frågor och hur gör vi med personalen?
Sten Jensen, MG2

10.45-11.00 Bensträckare

11.00-11.30 Skattefrågor och förslaget om nya 3:12 reglerna
Lars Odinge, MAQS

11.30-12.15 Paneldiskussion
MAQS, BRG, MG2, Almi och Verdane Capital med flera

12.15-13.00 Lunch och mingel

Har du frågor/ämnen du vill att vi ska ta upp under seminariet? Maila gärna till MAQSBusinessForum@maqs.com

 

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal deltagare, först till kvarn.

 

Tid: 16 november 2016, klockan 08.00-12.15 med efterföljande lunch och mingel

Plats: Östra Hamngatan 24, vån 7, Göteborg

Osa: 9 november 2016 via länken nedan

Business Region Göteborg bidrar till att Göteborgsregionen växer och mår bra genom att erbjuda kontaktnät och expertkunskap. Här ingår tillväxtprogrammet Expedition Framåt som är till för att ge dig som företagare i Göteborgsregionen kraft att utvecklas och uppnå din fulla potential.

Vi utgår från ditt företags specifika behov och tillför kunskap och kontakter som öppnar för nya möjligheter längs hela tillväxtresan.

Du som deltar växer snabbare och når bättre resultat än dina konkurrenter – det visar vår tillväxtmätning.

MAQS specialistgrupp inom företagsöverlåtelser biträder vid publika såväl som privata företagsöverlåtelser. Gruppen består även av advokater med specialistkunskaper inom till exempel skatt, finansiering och konkurrensrätt. Gruppen företräder löpande såväl tjänste-, industri- och handelsföretag som PE-bolag och andra finansiella aktörer.

MAQS bolagsrättsgrupp erbjuder juridisk expertis till alla typer och kategorier av juridiska personer samt inom ett bolags alla faser – från dess bildande och expansion till eventuell upplösning. Sådana faser inkluderar ägarförändringar, fusioner, omstruktureringar, ombildning från privat till publikt aktiebolag med mera.

Swedbank Företagsförmedling är specialister på köp och försäljning av ägarledda företag och kommersiella fastigheter med ett uppskattat försäljningsvärde på 10-100 miljoner. Sedan starten 2005 har vi genomfört över 900 affärer. Tack vare vår rikstäckande mäklarorganisation har vi både lokal närvaro och nationell överblick, liksom upparbetade kontakter med köpare i hela landet.

MG2/Advise – Sten Jensen äger och driver företaget MG2/Advise som är verksam inom rådgivning avseende ekonomi och affärsutveckling. Han har många års erfarenhet av rådgivning inom företagsöverlåtelser. Sten har företrätt både säljare och köpare med strategier, förhandlingar, värderingar och riskanalyser avseende överlåtelse och förvärv av ägarledda bolag.

Almi skapar möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.
Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion.

Verdane Capital – Daniel Ahlstrand, som har en bakgrund som entreprenör och konsult på McKinsey & Co, arbetar sedan drygt 5 år med investeringar på Verdane Capital Advisors. Verdanes fonder hjälper ambitiösa företag inom mjukvara, e-handel, energi och högteknologisk industri med flexibelt kapital för tillväxt. Fonderna kan investera antingen i enskilda bolag eller flera på samma gång, så kallade portföljaffärer. Verdane Capital Advisors har 24 anställda på kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Den senaste fonden som etablerades 2013, Verdane Capital IX, har 3 miljarder att investera i snabbväxande bolag

Anmäl dig här!

Kontakta