MAQS Fastighetsdag 2016

2016-01-18

Tisdagen den 2 februari är det dags för MAQS årliga fastighetsdag i Göteborg – ett halvdagsseminarium kring fastigheter och nätverkande med kollegor inom fastighetsbranschen.event_tranparent

För sjätte året i rad bjuder vår fastighetsgrupp i Göteborg in till MAQS Fastighetsdag. I år har vi följande programpunkter:

 

Stadsutveckling i Göteborg – aktuella och kommande projekt som förändrar staden
Det byggs och planeras för nya områden på flera ställen i Göteborg. Martin Blixt, chef för stadsutveckling på Älvstranden Utveckling AB och tillträdande VD för Framtidenkoncernens nya dotterbolag inriktat på nyproduktion av bostäder, berättar om vad som är på gång runt om i Göteborg.

Stadsutveckling ur ett fastighetsägarperspektiv
Stadsutvecklingsprojekt kan medföra såväl ekonomiska fördelar som belastningar för berörda fastighetsägare. Vilka rättigheter och skyldigheter kan fastighetsägare ha i samband med denna typ av projekt och hur kan detta hanteras genom avtal? Vilka tvångsåtgärder finns att tillgå och hur kan befintliga hyresgäster hanteras?

Miljöansvar vid exploatering
Vad gäller för förorenade fastigheter i en exploateringssituation? Vem ansvarar för utredning och sanering – fastighetsägaren, exploatören eller annan, och vad betyder det för ansvaret att användningen av marken ska ändras? Vi går igenom lagregler och praxis inom området med särskild utgångspunkt i ett intressant avgörande där en fastighetsägare fick ansvar som verksamhetsutövare på grund av grävning och schaktning.

Optimering av byggprojekt
I en exploatering är själva byggfasen ofta både kostsam och full av risker. Det är inte ovanligt att kostnadsramarna spricker eller att projektet blir försenat. För att hitta en optimerad risknivå och för att skapa förutsebarhet krävs att man skräddarsyr sina entreprenadavtal. Vi går igenom vad du ska tänka på när du ska förhandla och ingå entreprenadavtal och hur du bör agera under genomförandefasen.

 

Tid: Tisdag 2 februari 2016

Program: Vi startar med frukost 8.00, Seminarium (inkl. kaffepaus med branschmingel) 8.30-12.00, Lunch och nätverkande 12.00-13.00.

Plats: Östra Hamngatan 24, vån 7, Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal deltagare.

Anmäl dig här!

Kontakta