MAQS Fastighetsdag 2017

2017-01-13

Tisdagen den 7 februari är det dags för MAQS årliga fastighetsdag i Göteborg – ett halvdagsseminarium om fastigheter och möjlighet till nätverkande med kollegor inom fastighetsbranschen.event_tranparent

För sjunde året i rad bjuder vår fastighetsgrupp i Göteborg in till MAQS Fastighetsdag. I år har vi följande programpunkter:

 

Risker med att inneha tomträtt i exploateringstider

Innehav av tomträtt likställs i många sammanhang med fastighetsinnehav, men det finns vissa väsentliga skillnader. En sådan skillnad är möjligheten till uppsägning av tomträttsavtalet. Kan t ex exploatering vara skäl för uppsägning av tomträttsavtalet och finns det andra risker för tomträttshavare att bli av med sin tomträtt? Hur och när kan man riskera en höjning av avgälden?

Hantering av hyresgäster när fastighetsägaren vill exploatera

I samband med exploatering av en fastighet kan det i vissa fall finnas behov för fastighetsägaren att tomställa lokaler. Hur kan en fastighetsägare agera i en sådan situation och kan exploatering vara skäl för att säga upp en hyresgäst för avflytt? Vilka risker finns i så fall vid en uppsägning och vad gäller beträffande anvisning av ersättningslokal?

Digitalisering av fastighetsbranschen

Vad är en smart fastighet och vilka är möjligheterna med den smarta fastigheten? Med virtual reality kan vi visa, planera, upptäcka och marknadsföra en fastighet som inte är byggd än.

Friskrivningsklausuler – gäller de?

I kommersiella sammanhang säljs fastigheter/aktier i fastighetsbolag nästan alltid med friskrivningsklausul. Även kommuner och näringsidkare som säljer tomter till privatpersoner friskriver sig ofta från ansvar. Men kan en säljare verkligen känna sig trygg i att en friskrivning gäller?

 

Tid: Tisdag 7 februari 2017

Program: Vi startar med frukost 8.00, Seminarium (inkl. kaffepaus med branschmingel) 8.30-12.00, Lunch och nätverkande 12.00-13.00.

Plats: Östra Hamngatan 24, vån 7, Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal deltagare.

ANMÄL DIG HÄR!

Kontakta