MAQS Fastighetsdag 2019

2019-01-11

Tisdagen den 5 februari är det dags för MAQS årliga fastighetsdag i Göteborg. För nionde året i rad bjuder vi in till ett halvdagsseminarium om fastigheter och möjlighet till nätverkande med kollegor inom fastighetsbranschen.

I år har vi följande programpunkter:

Markexploatering och egendomsskyddet kontra allmänna intressen

Inte sällan omöjliggörs markexploatering av att allmänna intressen får företräde framför fastighetsägarens intresse av att exploatera sin fastighet. Med hänsyn till den pågående klimatpåverkan kommer hänsyn även behöva tas till bl.a. stigande vattennivåer, vilket gör att vissa fastigheter kommer att bedömas olämpliga för byggnation. Vi går översiktligt igenom:

  • Skyddsbestämmelser som finns i miljöbalken (t.ex. bestämmelser om strandskydd, naturreservat och natura 2000) samt hur avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen ska ske.
  • Kommunens möjlighet att ändra detaljplan eller neka bygglov då förhållandena ändrats på grund av exempelvis framtida stigande vattennivåer. Vi går även igenom fastighetsägarens rätt att få ersättning när användningen av en fastighet inskränks på grund av allmänna intressen.

 

Utgör ett avtal ett hyresavtal?

Det tas ibland för givet att hyreslagens bestämmelser per automatik är tillämpliga på varje upplåtelseavtal som är benämnt ”hyresavtal.” Men kan man verkligen utgå från att så alltid är fallet?

Svaret på den frågan är nej. Men var lugn, vi går översiktligt igenom vilka grundläggande lagkrav som måste vara uppfyllda för att för att en upplåtelse av en yta ska vara att betrakta som hyra samt vad konsekvenserna blir om de grundläggande lagkraven inte är uppfyllda.

Dessutom tittar vi närmare på några praktiska exempel där gränsdragningsfrågor kan aktualiseras.

 

Livepodd med Cecilia Fasth, vd Stena Fastigheter AB

Missa inte det unika tillfället att på MAQS Fastighetsdag få medverka när Carl Fhager och Bo Sjöholm spelar in ett poddavsnitt live med Cecilia Fasth.

Vi ser med stor spänning framemot att höra om Cecilia Fasths tankar, idéer och erfarenhet kopplade till förhandling och fastighetsbranschen.

 

Läs mer om våra populära poddar Förhandlingspodden och Franchisepodden.

 

Tid: Tisdag 5 februari 2019

Program: Vi startar med frukost 8.00, Seminarium (inkl. kaffepaus med branschmingel) 8.30-12.00, Lunch och nätverkande 12.00-13.00.

Plats: Östra Hamngatan 24, vån 7, Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal deltagare.

ANMÄL DIG HÄR!

Kontakta