MAQS föreläser om GDPR i Östersund

2017-11-13

Att tackla GDPR i praktiken - vilka åtgärder behöver din verksamhet?

I maj 2018 ska den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börja tillämpas av såväl företag, föreningar och organisationer. Skyddet för den personliga integriteten blir betydligt starkare och kraven på information, kontroll och dokumentation allt högre.

Hanteringen av personuppgifter kommer att behöva ses över och rutiner justeras i princip var och varannan organisation.

– Vad räknas då som personuppgifter och hur får dessa hanteras i framtiden?
– Hur säkerställs hanteringen av personuppgifter inom en verksamhet?
– Vilka åtgärder krävs för att följa lagen?

Vi besvarar dessa frågor och några till genom att gå igenom:

– Grunderna för personuppgiftbehandling
– Ramarna för kartläggningen av en verksamhets personuppgiftsbehandling
– Nödvändiga åtgärder
– Exempel kopplade till B2B, B2C och HR

Vi delar med oss av praktiska tips, råd och checklistor.

Förmiddagen avslutas med att vi tillsammans med Peak Innovation tillämpar dagens kunskaper och diskussioner på ett konkret exempel, närmare bestämt på Internet of Sports testbädd på skidstadion. En testbädd som förutom att användas för kartläggning av snöns egenskaper även mäter individuella prestationer, material och teknik.

 

Datum: 12 december 2017

Tid: 08.30-12.00

Plats: Mediacenter Skidstadion i Östersund

Osa: 7 december 2017

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

ANMÄL DIG HÄR!

Kontakta