MAQS i Vinterstudion på Biathlon i Östersund

2015-11-18

Skapar din förening/ditt företag intäkter genom evenemang?

Välkommen till en träff där vi ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv går igenom viktiga frågeställningar som uppstår vid samarbeten kring idrott och evenemang. Vi får också höra om utmaningar och möjligheter att säkra tillgång på framtida högkvalitativ snö.

Direkt efter seminariet går vi till 2019 Sports Lounge Vip för att följa skidskyttetävlingarna, fortsätta diskussionen och mingla.

Agenda
15.10 –Samarbeten inom idrott och evenemang – MAQS Advokatbyrå
15.45 –Höga krav på styrelsen – Deloitte
15.55 –Snöprojektet – Peak Innovation
16.10 – Sports Lounge

Samarbeten inom idrott och evenemang – hur gör man?
Idrott och evenemang är en växande bransch. Evenemangen växer i omfattning och ofta samverkar ideella och kommersiella aktörer tillsammans med stat/kommun vid genomförandet. Branschen erbjuder stora möjligheter men det finns många frågor som behöver hanteras innan man går i mål. I vilka former ska ett samarbete bedrivas? Vem ansvarar för evenemanget ur ett säkerhetsperspektiv? Hur hanteras varumärken och andra rättigheter? Vad kan vi publicera och inte publicera på sociala medier? Carl Fhager och Marie-Anne Lindhardt från MAQS Advokatbyrå guidar er på vägen mot det perfekta samarbetet.

Höga krav på styrelsen
Kraven på styrelsen blir större i takt med att föreningens eller företagets aktiviteter ökar och verksamheten växer. Viktiga beloppsgränser och frågor för styrelsen att beakta kan exempelvis vara: Enligt vilka principer ska årsbokslut/årsredovisning upprättas? När krävs kassaregister? Hur hanteras reklamskatt? När ska kontrolluppgift lämnas? Deloitte berättar.

Snöprojektet
Peak Innovation belyser de behov och utmaningar som uppstår när dagens natursnö inte längre räcker till. Klimatförändringarna medför att antalet snödagar minskar för varje år. Kommer vi att kunna säkerställa tidig, säker och högkvalitativ snö även i framtiden och vad får det kosta?

Seminariet hålls i samarbete med Deloitte och Peak Innovation.

 

Var: Vinterstudion i anslutning till damernas distans under Biathlon i Östersund

När: Torsdagen den 3 december

Tid: Kl 15.10-16.10

Anmäl dig här!

Kontakta