MAQS Sports Law Arena 2014

2013-11-14

Fler aktörer gör anspråk på ett ständigt ökande antal rättigheter. Behovet av kunskap och diskussion är större än någonsin och därför etablerar nu MAQS ett nytt forum – MAQS Sports Law Arena.

MAQS Sports Law Arena är en eftermiddag för dig som är intresserad av att både fördjupa och bredda dina kunskaper om juridiska frågor relaterade till sport och underhållning.

 

Program
14.00-14.30 – Registrering14.30-16.00
Poliskostnadsfrågans upplösning och arrangörernas framtida utmaningar
Poliskostnadsfrågan har debatterats flitigt i över två års tid, men ser nu ut att gå mot en lösning. Men vad har varit problemen, hur har vägen fram till idag sett ut och vilka är utmaningarna framöver? Mats Enquist (Generalsekreterare Svensk Elitfotboll), Mats Jonsson (Djurgården Fotboll) och Marie-Anne Lindhardt (MAQS) vidgar tidigare medieperspektiv och svarar på nämnda frågor.
Evenemangsbranschen i förändring efter den s.k. Bilsportdomen
Den s.k. Bilsportdomen har inneburit att föreningslivet utsätts för konkurrens på ett tydligare sätt än innan. Vad innebär domen? Hur ser den nya marknaden ut? Vilka är hoten och möjligheterna för respektive aktör? Jessica Lindén (Projektledare Lidingöloppet) och Carl Fhager (MAQS) resonerar och reder ut frågorna.Sponsrings- och Eventbranschen fortsätter växa och ser stor potential i framtiden
Hur ser sponsrings- och eventbranschen ut idag och vad kan tänkas hända framöver? Niklas Birgetz (VD Sponsrings & Eventföreningen) ger en spännande inblick i sponsringen och eventens värld nationellt så väl som internationellt.16.00-16.30 – Halvtidspaus

16.30-18.00
Matchfixing – ett växande problem
Matchfixing är ett av de snabbast växande problemen inom idrotten. Vi har den senaste tiden alltför ofta fått rapporter om misstänkta oegentligheter i samband med matcher. Johan Claesson (Riksidrottsförbundet) är nytillsatt projektledare för att jobba med frågan och reder ut problemställningen samt berättar om sitt nya uppdrag.

Contemporary Third Party Ownership Issues in Football
Transfersummorna skjuter i höjden och Third Party Player Ownership blir allt vanligare. Daniel Geey (Associate Field Fisher Waterhouse, London) ger en närmare redogörelse av hur tredjemans ekonomiska rättigheter i spelare (Third Party Player Ownership) har kunnat få en så framträdande roll i Premier League, de åtgärder som vidtas i Storbritannien och Nordirland för att förbjuda denna form av ägande samt vad UEFA och FIFA kan tänkas göra härnäst (den här delen hålls på engelska).

Juridiska nyheter
Regelverket kring sport- och underhållningsbranschen är i ständig förändring och det är vanligt med omfattande rättsliga processer. Marie-Anne Lindhardt och Anton Olsson (MAQS) redogör för de senaste viktiga nyheterna och domstolsavgörandena tillsammans med reflektioner kring vad dessa innebär för branschens aktörer.

Sport och event i Sociala medier
Sociala medier blir en allt vanligare kommunikationskanal och mötesplats, men regelverket är snårigt och fallgroparna många. Maria Winckler (MAQS) ger praktiska exempel på när det gäller att vara försiktig samt redogör närmare för ett antal ”do’s and don’ts”.

 

18.00 – Mingel och eftersnack

Tyck och tänk till på twitter: @SportsLawArena och #SportsLawArena

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal deltagare, först till kvarn.

Tid: 14 november 2013, klockan 14.00-18.00
Plats: Norrmalmstorg 1, Stockholm

Kontakta