MAQS UPPHANDLINGSDAG

2013-10-16

Ett praktiskt inriktat halvdagsseminarium kring offentlig upphandling med fördjupning i aktuella frågor och det senaste av utveckling inom området.

08.00-08.30
Frukost

08.30-12.00
Ramavtal – vad gäller kring ramavtal, hur ska avrop ske, vad omfattar ramavtalen, vad händer om man går utanför ramavtalen? Det finns många frågor kring den praktiska tillämpningen kring ramavtal – vi reder ut några av dessa.

Ändrade förtutsättningar – vad händer om förutsättningarna för upphandlingen måste ändras, när kan man ändra och hur kan man ändra, när blir det en otillåten direktupphandling?

Nya rättsfall och andra nyheter – upphandlingsområdet präglas hela tiden av nya rättsfall och andra nyheter, vilka är de senaste viktiga avgörandena att ha koll på (HFD har till exempel meddelat ett viktigt avgörande avseende skaderekvisitet), vad händer hos Konkurrensverket, vad innebär de nya EU-direktiven i praktiken?

Tid: 16 oktober 2013, klockan 08.00-12.00
Plats: MAQS Law Firm, Östra Hamngatan 24, Göteborg