Mellanhänder och likabehandling ur ett upphandlingsperspektiv – Nätverksträff med Anbud24 hos MAQS

2017-10-31

Välkommen på andra nätverksträffen som Anbud24 arrangerar i Göteborg

Under kvällen får du lära dig mer om mellanhänder och likabehandling ur ett upphandlingsperspektiv. Vi bjuder på mat och dryck.

Program:

17.00 Dörrarna öppnas, mingel med buffé och dryck serveras

17.30 Hur påverkas leverantörer av mellanhänder i offentliga upphandlingar?

Det har länge varit omdiskuterat hur nyttjande av mellanhänder i offentliga upphandlingar förhåller sig till LOU. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket presenterade i januari 2017 den första genomgripande utredningen i ämnet och den första förvaltningsdomen därefter har nu fallit ut. Under detta pass redogörs för hur olika upplägg med mellanhänder kan se ut och vilken påverkan som dessa upplägg har för leverantörer till offentlig sektor.

18.15 Kaffe

18.30 Likabehandling – neutralisering av befintlig leverantörs konkurrensfördelar

En befintlig leverantör har ofta organisatoriska fördelar och informationsövertag gentemot konkurrenterna på marknaden. Detta är regelmässigt ofrånkomligt och en naturlig följd av den avtalsrättsliga relationen med beställaren och kunskapen om upphandlingsföremålet. Upphandlande myndigheter kan emellertid ha en skyldighet att neutralisera en befintlig leverantörs konkurrensfördelar. Under detta pass diskuteras frågan när så är fallet och hur en leverantör kan agera.

19.00 Gemensam samling och mingel

 

Datum: Onsdagen den 15 november

Tid: 17.00-20.30

Plats: MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser, först till kvarn.

ANMÄL DIG HÄR!

Kontakta