Ny kunskap och inspiration!

2019-06-28

MAQS och HiQ bjuder in till en kunskaps- och inspirationskväll. Anmäl dig redan nu!

MAQS och HiQ bjuder in till en kunskaps- och inspirationskväll på vår gemensamma fantastiska uteterrass mitt i stan högst upp på Östra Hamngatan 24 med utsikt över Göteborg fredagen den 30:e augusti. Efter föreläsningarna kör vi en lättare After Work med lite god mat och dryck.

Vi kommer att bli många på föreläsningarna och AW:n och du kommer att träffa spännande människor från olika branscher, umgås, lära av varandra, bygga på dina nätverk, och förstås ha kul tillsammans.

För dig som vill bli inspirerad före AW:n och ta del av intressanta spaningar och trender börjar vi med kunskapsintensiva inspirationsföreläsningar mellan kl. 16-17. Du har två spår att välja mellan, och då vi har begränsat med platser så är det först till kvarn som gäller.

 

INSPIRATIONSSPÅR 1

 

Nya digitala affärsmodeller – hur skapar vi digital hållbarhet?

Kopplingen mellan affärsnytta och hållbarhet är självklar. Ett strategiskt hållbarhetsarbete är idag en absolut förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande i form av ett stärkt varumärke, förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Globalisering och digitalisering ställer krav på och utmanar verksamheter att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor för att främja en grön ekonomi som är socialt och ekologiskt hållbar. Brister i hantering av den digitala hållbarheten riskerar till och med att i ett större perspektiv begränsa ett företags innovationskraft och därmed konkurrensförmåga.

Linn Samuelsson, Kenneth Asplund och Cecilia Rossing från MAQS Advokatbyrå kommer att reflektera kring utmaningar, trender och möjligheter med digitala hållbarhetsfrågor tillsammans med Anna-Karin Dahlberg, Corporate Sustainability Manager på Lindex.

 

 

Enkelt, tydligt, tillgängligt och med ansvar för innehåll – när människor möter teknik

Har vi råd att exkludera 15-20% av användarna och kunderna? Vad kan vi göra för att få fler nöjda användare? Digitalisering handlar inte bara om teknik, det handlar lika mycket om människor. Just nu händer mycket runt om i världen kring inkluderande samhällen. Upphovsrättsdirektivet, e-privacyförordningen och en mängd lagar ställer krav på kontroll över innehållet på websidor och hur information ska lämnas.

På Europa-nivå såg vi förra året en tillgänglighetslagstiftning som ställde krav på all offentlig digital teknik och en liknande lagstiftning kommer inom de närmaste åren ställa höga krav på näringslivets digitala tillgänglighet bland annat i sektorer som bank, e-handel, persontransport och e-böcker. Hur möter vi kraven från lagstiftaren på ett användarvänligt sätt?

Frida Sandberg IAAP Nordic

Malin Hammarberg Tillgänglighetsspecialist och UXare på HiQ

Mikael Satama Granberg och Elin Etéus jurister specialiserade på digitalisering MAQS Advokatbyrå

INSPIRATIONSSPÅR 2

 

Vill du ha koll på alla relevanta innovationer som presenterades på MWC Asia 2019?

Mobile World Congress-mässan i Shanghai är samlingsplatsen för många nya innovationer och teknik som kommer att förändra välden. Helena Wallskog från Länsförsäkringars Innovationsbolag Lfant är på plats för en trendspaning.

Helena Wallskog kommer att dela med sig till oss av de senaste trenderna, innovationerna och ge sin syn av hur all ny teknik kommer att påverka oss och om hur Asien utmanar Silicon Valley?

Anton Olsson från MAQS Advokatbyrå kommer att reflektera kring hur etik och juridik skiljer sig mellan öst och väst och om det är en konkurrensfördel eller en konkurrensnackdel för oss?

 

 

Samarbete i en tid av förändring – relationen mellan företagsledningen och den nya tidens konsultbyrå

Ingela Nordenhav och Joakim Hökegård kommer utifrån erfarenheter från både uppdragsgivar- och konsultsidan, att bjuda på sin gemensamma syn på hur samarbeten behöver se ut för att man tillsammans ska uppnå bästa resultat. Hur man skapar affärsnytta för båda parter, på riktigt och hur man löser verkliga kundbehov, inte enbart kommunikationsuppgiften.

Ingela Nordenhav tidigare global marknadsdirektör på Volvo Trucks. Hon arbetar idag som styrelseproffs och operativt i företagsledningar.

Joakim Hökegård kommunikationsstrateg i HiQs affärsutvecklings- och digitala innovationsteam

 

 

Varmt välkomna!

 

Dag: Fredagen den 30 augusti 2019

Tid: Föreläsningar mellan 16.00-17.00 med efterföljande After Work

Plats: Östra Hamngatan 24, vån7, Göteborg

Spår 1- hos MAQS

Spår 2 – hos HiQ

Vi har begränsat antal platser, först till kvarn!

ANMÄL DIG HÄR!

Kontakta

Linn Samuelsson

Partner/Head of Digital Business/Styrelseledamot
linn.samuelsson@maqs.com Mobil: +46 768 66 15 08

Visa profil