Nya upphandlingslagarna försenade. Vad händer nu? Nu även i Jönköping

2016-04-06

 

De tre nya EU-direktiven ska vara implementerade i Sverige genom nya upphandlingslagar senast den 18 april 2016. Så kommer inte att ske, vilket skapar ett osäkert läge om vad som gäller under mellantiden.

Välkommen till ett lunchseminarium i Jönköping där vi går igenom de mest genomgripande nyheterna i EU-direktiven och redogör för vilka bestämmelser som upphandlande myndigheter måste följa och som anbudsgivare kan åberopa redan den 19 april 2016.

 

Datum: 27 april 2016

Program: 11.30-12.00 Lunch, 12.00-13.00 Seminarium.

Plats: Scandic Portalen, Barnarpsgatan 6, Jönköping

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

 

 

Seminariet hålls även i Göteborg den 19 april, mer info om det finner du här...

 

 

Anmälan lunchseminarium i Jönköping!

Kontakta