Offentlig upphandling – vad gäller efter den 1 januari 2017?

2016-09-23

MAQS i samarbete med FSOL bjuder in till seminarium riktat till leverantörer

upphandlingsskyltI somras fattade regeringen beslut att lägga fram propositionen “Nytt regelverk om upphandling”. Propositionen skall riksdagsbehandlas nu under hösten och tanken är att de nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 2017.

Men nu ser det ut som om en riksdagsmajoritet kommer att fälla regeringens förslag. Om så sker kommer de nya upphandlingslagarna att bli ytterligare försenade. Så vad kommer att gälla efter den 1 januari 2017?

Välkommen till ett frukostseminarium i Malmö där vi på ett mycket handfast och praktiskt sätt går igenom de mest genomgripande förändringarna som kommer att ha betydelse för anbudsgivare.

Datum: torsdagen den 27 oktober 2016

Program: 07.30-10.00, frukost 07.30-08.00 därefter seminarium 08.00-10.00

Föreläsare: advokaterna Nicklas Hansson och Ulf Yxklinten

Plats: MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7, Malmö

Seminariet anordnas i samarbete med Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL) och är kostnadsfritt för föreningens medlemmar. För övriga kostar deltagande 395 kr inkl moms per person. Frukost ingår. Begränsat antal platser.

Detta frukostseminarium riktar sig till leverantörer. Senare under hösten kommer ett motsvarande frukostseminarium att hållas men med särskild inriktning för upphandlare.

 

logos-maqs-sfol

Anmäl dig här

Kontakta