Seminarium om vindkraft

2014-05-08

Välkomna till en eftermiddag fylld av miljömedvetna frågor där energikällan är i fokus.

IVL Svenska Miljöinstitutet håller tillsammans med MAQS ett seminarium som behandlar teknisk, juridisk, ekonomisk och politisk analys av vindkraft på land. Håll dig uppdaterad samtidigt som du får möjlighet att nätverka med intressenter från berörda myndigheter, instanser och den privata sektorn.

Datum: 8 maj 2014

Tid: 12.00-17.00 (startar med lunch och avslutas med efterföljande mingel)

Plats: MAQS, Göteborg, Östra Hamngatan 24, vån 7

För utförligare information, klicka på separat inbjudan.

Relaterade filer

Kontakta