Sista ordet om länkning?

2016-09-27

Monique Wadsted deltar i seminarium om GS Media-målet.

Svenska föreningen för upphovsrätt, SFU, anordnar ett seminarium med rubriken:

Sista ordet om länkning?

EU-domstolens har den 8 september avkunnat dom i GS Media-målet. Domstolens dom presenteras av Daniel Westman. Därefter analyserar och diskuterar Monique Wadsted och Johan Åberg, båda ombud i Svensson-målet, domen.

  • Hur ska rättsläget uppfattas efter domen?
  • Vilka blir effekterna på marknaden för upphovsrättsliga verk?
  • Hur påverkas internanvändarnas möjligheter att länka t.ex. på sociala medier?

Läs mer och anmäl dig på SFU:s hemsida

Kontakta