Vad händer när pengarna tar slut?

2020-04-27

COVID-19-utbrottet har lett eller riskerar att leda till en utsatt situation för Sveriges start-ups och tillväxtbolag.

MAQS tillsammans med KPMG och Nordea bjuder in till webinar med anledning av COVID-19-utbrottet och dess finansiella effekter på Sveriges start-ups och små och medelstora företag.

Vad gäller?

- Hur hanterar jag som ägare, styrelseledamot eller del av företagets ledningsgrupp denna situation?
- Vilket ansvar åligger ägare, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare?
- Vad finns det för alternativ för att lösa brist på likviditet eller kapital?

Agenda

Webinariet kommer bland annat avhandla:
- ansvarsfrågor för styrelse, ägare och ledning vid kapital och/eller likviditetsbrist och dess konsekvenser
- vilka lösningar som står till buds för att avhjälpa bristfällig likviditet och/eller kapitalbrist
- olika finansieringsformer som kan vara aktuella

Ambitionen är att på ett lättförståeligt och översiktligt sätt ge svar på frågan hur jag som företagare på bästa sätt skall resonera i dessa tider och vilka åtgärder jag kan eller bör vidta.

 

Föredragshållare:

Axel Bruzelius, Nordea

Axel Bruzelius driver Startup & Growth, en skräddarsydd enhet i Nordea för snabbväxande techbolag. Enheten hjälper idag 350 av Sveriges ledande startups & scaleups med internationalisering, finansiering och andra tillväxtorienterade banktjänster.

Sven Cristea, KPMG

Sven Cristea, delägare och auktoriserad revisor på KPMG. Han är känd som #Tillväxtrevisorn och är dessutom ansvarig för KPMG:s tillväxtsektor i Sverige. Sven arbetar med över 300 bolag, där majoriteten är startups och tillväxtbolag. Vissa har han hjälpt från idé till börs.

Martin Folke, MAQS

Martin Folke är advokat och delägare på MAQS Advokatbyrå med inriktning mot gränsöverskridande och nationell M&A (inklusive industri-, tillväxtkapital- och VC-investeringar), samt har biträtt ett flertal startup- och scaleup-bolag i företagsrättsliga frågor, seed-finansieringar och kapitalinjektioner.

Olof Wetterling, MAQS

Olof Wetterling är advokat och delägare på MAQS Advokatbyrå med inriktning mot bank och finans. Olof har omfattande erfarenhet att företräda såväl låntagare som långivare inom hela kreditspektrat. Olof har även bistått klienter med omstruktureringar av problemkrediter.

 

Dag: Tisdagen den 5 maj 2020

Tid: 10.30-11.30

Anmäl dig nedan, länk till webinaret skickas någon dag innan eventet.

 

ANMÄL DIG HÄR!

Kontakta