Vet du vad som gäller för exploateringsavtal?

2016-05-11

MAQS Advokatbyrå välkomnar dig till ett berikande frukostseminarium om exploateringsavtal och markanvisningar

Exploateringsavtal har funnits länge men under 2015 kom för första gången en lagreglering av dessa avtal. Reglerna sätter begränsningar för vilka kostnader som kommunerna får begära att exploatören skall stå för; regler som är viktiga att känna till inför en förhandling. Samtidigt med lagen om exploateringsavtal kom även nya regler om kommunernas markanvisningar.

Under frukostseminariet presenteras en sammanfattning av de centrala delarna i de nya reglerna och dess konsekvenser för exploatörerna.

Vi ser fram emot att få träffa dig!

Seminariet leds av Pontus Gunnarsson, advokat.

Pontus arbetar huvudsakligen med entreprenad-, fastighets- och miljörelaterade frågor. Pontus har även erfarenhet som VD och styrelseledamot för flera kommunala aktiebolag och är flitigt anlitad som både föredragshållare och sakkunnig inom exploateringsfrågor, plan- och byggfrågor samt kommunalrättsliga frågor.

Anmäl dig här!

Kontakta