Pareto Securities förvärvar Upplands Motors anläggningar i Stockholm

2016-10-11

Pareto Securities har förvärvat Upplands Motors tre anläggningar i Stockholm, Märsta och Uppsala med ett underliggande fastighetsvärde om 875 miljoner kronor. I samband med förvärvet ingicks hyresavtal med Upplands Motor för anläggningarna om totalt cirka 34 000 kvadratmeter med löptid till 2031.

Mälaråsen AB (publ) noterades vid Aktietorget den 5 oktober 2016.

MAQS har biträtt Pareto Securities i samband med förvärvet, finansieringen och noteringen. MAQS team bestod av ansvarig delägare Sten Gejrot med biträde av delägarkollegorna Patric Olofsson (fastighet, M&A), Johan Engström (M&A), Philip Heilbrunn (finansiering) samt biträdande juristerna Dahae Roland och Sonny Jonsson Bergström (fastighet), Alexandra Berglin (finansiering) och Sebastian Andersson (aktiemarknadsrätt).

Kontakta