Christina Rydell Ahlström i Byggindustrin: Solidariskt ansvar för miljöskador vid byggarbeten

2016-11-23

Ansvaret för eventuella miljöskador ligger på såväl byggherre som entreprenör. En skadelidande kan välja vem av dessa som ska utge skadestånd. Därför är det viktigt att minimera risken för miljöskador och skadeståndskrav i samband med bygget, skriver Christina Rydell Ahlström, advokat MAQS advokatbyrå och Johan Lundh, vd på Bergsäker.

Läs hela artikeln här.