A1M Pharma genomför företrädesemission och förbereder listbyte till Nasdaq First North

2017-03-22

MAQS Advokatbyrå har biträtt A1M Pharma i samband med att bolaget genomför företrädesemission och inför kommande listbyte till Nasdaq First North.

Bolaget bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds universitet. Företaget utvecklar och kommersialiserar medicinska tillämpningar baserade på det kroppsegna proteinet A1M. Huvudfokus ligger för närvarande på behandling av havandeskapsförgiftning och njurskador.

Bolaget har offentliggjort prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 24 mars - 7 april. Listbyte till Nasdaq First North beräknas ske i juni. Idag är A1M Pharma listat på Aktietorget. Vid full teckning tillförs bolaget ca 123 miljoner kronor.

MAQS team bestod av Ulf Yxklinten, ansvarig partner, Patrik Gustafsson Sonne och David Berggren, partners, samt Lejla Fazlinovic, biträdande jurist.

Kontakta