A1M Pharma genomför förträdesemission

2018-03-07

MAQS Advokatbyrå har biträtt A1M Pharma i samband med att bolaget genomför företrädesemission.

A1M Pharma har offentliggjort prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 7-21 mars 2018. Vid full teckning tillförs bolaget ca 83 miljoner kronor.

Bolaget bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds universitet och är listat på Nasdaq First North.

Företaget utvecklar och kommersialiserar medicinska tillämpningar baserade på det kroppsegna proteinet A1M. Huvudfokus ligger för närvarande på behandling av havandeskapsförgiftning och njurskador.

MAQS team bestod av Ulf Yxklinten, ansvarig partner, Patrik Gustafsson Sonne och David Berggren, partners, samt, Jenny Söberg, advokat och Emelie Rexelius och Aleksander Källkvist, biträdande jurister.

Kontakta