AcadeMedia växer i Tyskland, förvärvar förskoleverksamheten Stepke

2017-04-21

MAQS Advokatbyrå har biträtt AcadeMedia AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av förskoleföretaget Step Kids Education GmbH (Stepke).

Genom förvärvet expanderar AcadeMedia sin tyska verksamhet med sju förskolor och tre mobila förskolor. Efter förvärvet omfattar AcadeMedias tyska verksamhet 17 förskolor varav tre mobila. Totalt går knappt 1 100 barn på de 17 förskolorna. Stepke kommer dessutom att öppna ytterligare åtta nya förskolor de närmaste 18 månaderna.

Köpeskillingen för aktierna i Stepke är fastställd till 8,15 MEUR, varav 3,0 MEUR betalas i AcadeMediaaktier. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling på maximalt 4,0 MEUR falla ut, beroende på det ekonomiska utfallet för kalenderåren 2018 och 2019. Värderingen reflekterar både värdet av de förskolor Stepke redan har i drift, men också det stora antalet säkrade nystarter som förvärvet bidrar med.

MAQS team bestod primärt av ansvarig delägare Jens André och advokat Pauline Maarup.

Kontakta