Agora förvärvar gallerior i Västerås

2016-10-05

MAQS har biträtt Agora vid förvärv av två gallerior i Västerås till ett värde om 850 miljoner kronor.

Agora har förvärvat de två galleriorna Punkt och Gallerian i Västerås med ett sammanlagt värde om 850 miljoner kronor. Efter förvärvet uppgår värdet på Agoras fastighetsbestånd till cirka 4,2 miljarder kronor med en total uthyrbar yta om cirka 270 000 kvm och ett totalt hyresvärde om 450 miljoner kronor.

MAQS har biträtt Agora med förvärvet av galleriorna, nyemission av stamaktier av serie A och serie B, emission av ett icke säkerställt obligationslån samt upptagande av ett externt banklån.

Ansvariga delägare var Patrik Essehorn och Maria Norrman. Därtill biträdde även delägaren Charlotte Hybinette och de biträdande juristerna Michelle Cargioli, Mark Kristoffersson och Sebastian Andersson i ärendena.

 

Kontakta