akeab förvärvas av Triton

2017-06-30

MAQS Advokatbyrå har biträtt ägarna till akeab i samband med att bolaget sålts till fonder som administreras av Triton.

akeab är en ledande aktör inom anläggnings- och kabelbranschen med stor marknadsandel i södra Sverige. akeab har ca 230 anställda och omsatte 2016 ca 1 000 MSEK.

Köpeskillingen är inte offentliggjord.

MAQS team bestod av advokaterna Hans Svedberg, Nicklas Hansson, Lovisa Elardt och Jonas Blomquist.