Alecta och Keva i joint venture

2017-06-19

MAQS Advokatbyrå har biträtt finska pensionsfonden KEVA i samband med att Alecta förvärvade hälften av Kevas aktier i Stadsrum Fastigheter AB.

Efter förvärvet äger Keva och Alecta 49 procent var av bolaget. Resterande två procent ägs av HEA Property Holding.

Stadsrum Fastigheter är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige. Stadsrum Fastigheter har i dag ett fastighetsbestånd bestående av citygallerior och blandfastigheter värderade till drygt två miljarder kronor.

Keva är Finlands största pensionsinstitution och hanterar pensioner för cirka 1,3 miljoner anställda inom den finska offentliga sektorn. Keva har placeringstillgångar med ett värde överstigande totalt 400 miljarder kronor.

MAQS team bestod av ansvarig delägare Patric Olofsson och biträdande juristerna Sonny Ragnerstam och Magnus Steninger.

Kontakta