Alicanto Minerals Ltd förvärvar Zaffer (Australia) Pty Ltd

2019-05-03

Alicanto Minerals Ltd (”Alicanto”), verksamt inom mineralutforskning och noterat vid Australian Securities Exchange (ASX: AQI), har ingått villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Zaffer (Australia) Pty Ltd, med undersökningstillstånd i Bergslagen.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Alicanto genom Filip Bucin, Danijel Randau och Lovisa Elardt.

Kontakta