Ängelholms FF fick upprättelse i CAS

2017-01-14

MAQS har biträtt den svenska fotbollsklubben Ängelholms FF (”ÄFF”) inför Court of Arbitration for Sport (”CAS”) i tvisten med den nigerianska fotbollsklubben Kwara Football Academy (”Kwara”) avseende Kwaras krav på tränings- och utbildningsbidrag för fotbollsspelaren Monday Samuel.

Sent framställda, och i många fall tveksamma, krav på tränings- och utbildningsbidrag blir allt vanligare inom den internationella fotbollen. Denna gång var det ÄFF som drabbades.

Efter att ha brutit sitt spelaravtal med SL Benfica (”Benfica”) undertecknade fotbollsspelaren Monday Samuel den 28 augusti 2012 ett spelaravtal med ÄFF. Nästan exakt två år senare, precis innan den av FIFA fastställda preskriptionen skulle träda in, framställde Kwara ett krav på tränings- och utbildningsbidrag inför FIFA. Med stöd av ett av Nigerianska Fotbollförbundet utfärdat player passport påstod Kwara att Monday Samuel tränat och spelat för klubben under perioden januari 2008 - augusti 2012, en period för vilken Kwara ville ha ersättning från ÄFF med motiveringen att ÄFF var spelarens första klubb som professionell. Trots att ÄFF presenterat underlag som visade på att spelaren varit i Benfica innan han kom till ÄFF, gick FIFA på Kwaras linje och beslutade att ÄFF utifrån uppgifterna i player passport skulle utbetala EUR 110 000 i tränings- och utbildningsbidrag till Kwara.

ÄFF vände sig i detta läge till MAQS och efter att ha läst FIFAs domskäl, som gav upphov till en del frågor, beslutades att domen skulle överklagas till CAS.

Inför CAS fördes nya samtal med spelaren och det visade sig att han inte bara varit i Benfica under den period som Kwara krävde ersättning för, utan även i flera andra klubbar. Att hans tid i vissa av dessa klubbar inte registrerats på ett korrekt sätt är föga förvånande med tanke på FIFAs förbud mot internationella övergångar av minderåriga spelare. Ett faktum som dock innebar en stor uppförsbacke för ÄFF. För att vinna framgång i CAS krävdes därför att ytterligare bevisning samlades in samt därtill att få CAS att acceptera bevisningen trots att den inte varit föremål för prövning inför FIFA.

Domen har nu kommit och all den bevisning som presenterades av ÄFF accepterades. CAS kom visserligen fram till att Monday Samuel blev professionell först när han kom till ÄFF, men den stora vinsten i detta mål var att CAS inte fastställde Kwaras rätt till ersättning i enlighet med spelarens player passport utan istället utgick från den tidsaxel som ÄFF presenterat inför CAS. Innebärande att Kwaras rätt till ersättning gick från EUR 110 000 till cirka EUR 32 000.

Genom MAQS medverkan i ärendet stärker vi ytterligare byråns position som en ledande rådgivare inom idrottsjuridik.

MAQS team leddes av advokat Marie-Anne Lindhardt och bestod i övrigt av advokaterna Carl Fhager, Björn Goldman, bitr. jurist Daniel Wesslund och sportkonsult Håkan Sandberg.

 

Kontakta